Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
AAAAA 15/09/2020 A Thành ủy
A011 14/09/2020 ABC HĐND Thành phố
B111 23/09/2020 đ UBND Quận Bình Thạnh
879/QĐ-HVCB 19/06/2020 Quyết định số 879/QĐ-HVCB ngày 03 tháng 8 năm 2018 về kiện toàn Ban Biên tập trang tin điện tử của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Thành ủy
880/QĐ-HVCB 24/06/2020 Quyết định số 879/QĐ-HVCB ngày 03 tháng 8 năm 2018 về kiện toàn Ban Biên tập trang tin điện tử của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Thành ủy
540.QĐ-HVCB 19/06/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về thực tập tốt nghiệp đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ UBND Quận Bình Thạnh
541.QĐ-HVCB 25/06/2020 trích yếu Thành ủy
BA111 31/08/2020 văn bản Học viện CB
vb110/197 29/07/2020 vb110/197 Thành ủy