Tin hoạt động nghiên cứu khoa học

Cập nhật ngày: 02/10/2020
Từ ngày 23- 2 đến ngày 2-3- 2009, Trường Cán bộ thành phố đã tổ chức các Hội đồng xét duyệt đề cương cho 9 đề tài cấp cơ sở năm 2009

Các đề tài đã đưa ra để hội đồng xét duyệt gồm có:

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với kinh tế tri thức ở Việt Nam .

Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Ngọc Trung

2. Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ trí thức trong các doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất Tân Thuận.

Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Ngọc Xiêm.

3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và vận dụng vào giảng dạy các bộ môn của Khoa lịch sử Đảng.

Chủ nhiệm đề tài:Ths. Nguyễn Hữu Hùng.

4. Biên soạn sổ tay tra cứu Anh – Việt các từ và thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực hành chính công và cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Trí Cường

5. Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Bảy ( Khóa X ) của Đảng.

Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa.

6. Vấn đề dân tộc ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách.

Chủ nhiệm đề tài:TS. Huỳnh Thị Phương Trang

7. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng ở Khu chế xuất Tân Thuận.

Chủ nhiệm đề tài:CN. Hà Trung Thành

8. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên Trường cán bộ thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Phương Duy.

9. Hiệu quả đào tạo lớp chuyên viên tại Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài:Ths. Trần Tuấn Duy.

Hội đồng đã đánh giá tính khả thi của các đề cương, tham mưu về mặt kinh phí , góp ý cụ thể cho từng đề cương chi tiết. Sau buổi xét duyệt đề cương, các chủ nhiệm đề tài cần phải chỉnh sửa lại hồ sơ của đề tài theo góp ý của Hội đồng xét duyệt và của Phản biện để thông qua thường trực hội đồng khoa học của Trường trước khi ký hợp đồng đưa đề tài vào nghiên cứu.

 

Bản in