Trần Thị Hồng Phượng

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Trần Thị Hồng Phượng
Giảng viên Tiếng Anh
Email: t.thphuong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Động lực và vấn đề tạo động lực cho nhân viên Trường Cán bộ (2013)- Bài viết Hội thảo đề tài cơ sở ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh (Khoa Quản lý hành chính)
2. Tiếng Anh hành chính văn phòng (2016)- Bài viết Hội thảo đề tài cơ sở ThS. Phạm Trí Cường
3. Các loại hình cảm xúc trải nghiệm ở nơi làm việc của người lao động Học viện Cán bộ TPHCM. (2017). Thành viên đề tài cấp cơ sở
4. Cán bộ công chức với tiếng Anh và tiếng Anh hành chính (2009) - Tạp chí Trường Cán bộ
5. Người lớn học tiếng Anh như thế nào (2010) - Tạp chí Trường Cán bộ
6. Học văn phạm – vui hay chán (2010) - Tạp chí Trường Cán bộ
7. Nguyên tắc học giao tiếp tiếng Anh (2015) – Website Học viện
8. Làm sao để nghe tốt tiếng Anh (2017) – Website Học viện

Thành tích đã đạt được
- Giảng viên có tiết dạy giỏi năm 2016, 2017
- Danh hiệu Lao động tiên tiến các năm từ năm 2006 đến năm 2020.
- Giấy khen của Học viện Cán bộ Thành phố thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017.

Bản in