Phạm Trí Cường

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Phạm Trí Cường
Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách Tổ Giáo dục đại cương
Email: p.tcuong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Using extensive reading as an innovation to improve adult learners’ writing skill in Civil Servant Training School, HCM City, Vietnam. (2013). Victoria University, Melbourne Australia.
2. Tập bài giảng tiếng Anh cho các lớp Trung cấp pháp lý. (2004). Biên soạn tài liệu học tập, trường Cán bộ thành phố.
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm POWERPOINT trong giảng dạy tiếng Anh cho các lớp hệ tập trung tại trường Cán Bộ. (2006). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
4. Tập bài giảng tiếng Anh cho các lớp Trung cấp hành chính - thư ký. (2008). Biên soạn tài liệu học tập, trường Cán bộ thành phố.
5. Sổ tay tra cứu Anh-Việt các từ và thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực hành chính công và cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh. (2009). Trường Cán bộ Thành phố.
6. Ứng dụng công nghệ WEB vào việc xây dựng bài học tiếng Anh. (2011). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
7. Vận dụng phương pháp đọc mở rộng – một giải pháp giúp học từ vựng hiệu quả, góp phần nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ”. (2014). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
8. Tập bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Quản lý hành chính. (2016). Biên soạn tài liệu học tập, Học viện Cán bộ thành phố.
9. Tập bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Xây Dựng Đảng. (2019). Biên soạn tài liệu học tập, Học viện Cán bộ thành phố.

Thành tích đã đạt:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

<