Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền khai thác mặt bằng làm căn tin cung cấp nước uống cho học viên, sinh viên của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 25/10/2022

Bản in