Tạp chí Phát triển Nhân lực số 06 (65) 2019

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 06 (65) 2019
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 06 (65) 2019 –
 
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về đạo đức và tinh túy về năng lực
 
ThS. Trịnh Xuân Thắng - Tư tưởng về đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
ThS. Đặng Thị Duy Tư, Dương Thu Hằng - Học và làm theo Bác Hồ “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” từ góc nhìn Luật học
 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
TS. Nguyễn Việt Hùng - Mô hình Hội quán nông dân tỉnh Đồng Tháp hiệu ứng từ thực tiễn 
 
TS. Lê Thị Trúc Anh - Những khó khăn đặt ra cho công tác đào tạo báo chí – truyền thông trực tuyến trong bối cảnh cách mạng 4.0 ở nước ta hiện nay
 
TS. Bùi Ngọc Hiền - Góp bàn về giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên trường chính trị
 
TS. Cầm Thị Lai - Xây dựng chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở trong tình hình hiện nay
 
ThS. Phạm Thị Tuyết Giang - Ưu đãi nghĩa vụ tài chính đất đai trong đầu tư nông nghiệp - Bất cập và hướng hoàn thiện
 
ThS. Huỳnh Văn Sinh, Nguyễn Khánh Hòa - Đánh giá của người dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức độ phù hợp và việc thực hiện trong hộ gia đình về các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa (Nghiên cứu trường hợp phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)
 
ThS. Lương Trung Trực - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường Đại học ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh
Bản in