Nhật ký thực tập Sinh viên Học viện Cán bộ Tp.HCM

04/08/2020 16:12:50

Thế là ngày hôm nay thì 3 tháng thực tập đã hoàn thành một cách tuyệt vời. Gửi lại thời gian những ngày ngày nắng, những ngày mưa trôi qua trong kỷ niệm đẹp của thời Sinh viên đi thực tập. Tôi viết lên nhật ký để mọi người có thể biết Sinh viên HCA đã thực tập được những gì và Để sinh viên khóa sau biết được tương lai thực tập mình sắp tới. Cảm ơn Học viện Cán bộ Cảm ơn Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 3 đã tiếp nhận em Cảm ơn Thầy Cô Học viện đã đào tạo em suốt 4 năm qua Cảm ơn Thầy Bùi Ngọc Hiền đã tận tình hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp Cảm ơn đứa bạn chung phòng đã đưa tôi đi suốt 3 tháng qua.

Trân trọng ./.