Nguyễn Thị Ngọc

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Nguyễn Thị Ngọc
GIẢNG VIÊN
Email: n.tngoc@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
Tham gia biên soạn Tập bài giảng Chính phủ điện tử, Sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Giải pháp nâng cao tỉ lệ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học cấp Học viện "Trao đổi kết nối việc làm cho sinh viên Học viện Cán bộ", 2019.
2. Cải cách thủ tục hành chính – Bước đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị tại TPHCM, Kỷ yếu tọa đàm khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của TPHCM trong điều kiện mới”, Học viện Cán bộ phối hợp với cơ quan thường trực tạp chí Cộng sản tại Miền Nam, 2020.
3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong phát triển kinh tế tuần hoàn và sự vận dụng tại Việt Nam, Hội thảo của Học viện Chính trị Khu vực II “Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển bền vững”, 2020.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2015 đến năm 2020.

Bản in