Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Phòng, chống mua bán ma túy trong sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 03/07/2021
Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021, Khoa Luật Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học “Phòng, chống mua bán ma túy trong sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Phạm Ngọc Thiện làm Chủ nhiệm đề tài.

   Tham dự có TS. Trần Tuấn Duy – Trưởng khoa Khoa Luật, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Ủy viên phản biện 1 (tham dự trực tuyến); ThS. Đặng Thị Duy Tư – Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Ủy viên phản biện 2; TS. Bùi Ngọc Hiền – Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu, Ủy viên; TS. Trần Hoàng Hạnh – Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Ủy viên kiêm thư ký.

   Báo cáo nghiên cứu đề tài đã xác định mức độ nguy hại của hoạt động mua bán ma túy trái phép nói chung và mua bán ma túy trái phép trong cộng đồng sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố nói riêng. Đồng thời, báo cáo nghiên cứu đề tài nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, giáo dục sinh viên kiến thức và ý thức về phòng, chống mua bán trái phép chất ma túy tại các trường đại học. Kết quả đề tài tổng kết được thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán ma túy trái phép trong sinh viên trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

   Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của chủ nhiệm vá nhóm nghiên cứu; góp ý, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để công trình nghiên cứu là một tài liệu tham khảo có tính khoa học và khả thi.

   Buổi bảo vệ nghiêm túc và hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và đánh giá đạt yêu cầu.


TS. Trần Tuấn Duy – Chủ tịch Hội đồng – điều hành chương trình làm việc


ThS. Đặng Thị Duy Tư - Ủy viên Phản biện 02


TS. Bùi Ngọc Hiền - Ủy viên hội đồng


TS. Trần Hoàng Hạnh – Ủy viên kiêm Thư ký hội đồng


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Tin, ảnh: Nguyễn Thành Lân

Bản in
Các bài viết khác