Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Cập nhật ngày: 02/10/2020
Sáng ngày 11/12/2006 Phòng Quản lý khoa học Trường Cán bộ Thành phố đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2006 “Biên soạn giáo trình tin học ứng dụng” (dành cho các lớp Trung cấp hệ tập trung) do Th.S Nguyễn Văn Y làm chủ nhiệm đề tài.

Đến tham dự buổi nghiệm thu có 8 thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia trên lĩnh vực Công nghệ thông tin, giảng viên khoa Ngoại ngữ – tin học và các cán bộ, giảng viên trong Trường.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, các phản biện là những chuyên gia lâu năm trên lĩnh vực công nghệ thông tin và thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, đánh giá và góp ý cụ thể cho đề tài. Sau phần đánh giá, trao đổi của các phản biện, Hội đồng nghiệm thu với chủ nhiệm đề tài, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.
Bản in
Các bài viết khác