Một số yếu tố Kinh tế Văn hóa Xã hội ảnh hưởng đến sự bền vững và hạnh phúc Gia đình

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Gia đình có vai trò đặc biệt trong quá trình phát triển xã hội, trong việc định hướng hình thành và phát triển nhân cách con người.. Gia đình hạnh phúc, bền vững sẽ là điều kiện tối quan trọng để nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ trung, nhiệt huyết, thanh thản…là nền tảng vững chắc của tài năng, sự quả cảm, lòng trung thành và hơn hết là đức hy sinh, tấm lòng nhân ái…

    Không có môi trường nào có những điều kiện độc đáo để ảnh hưởng đến hành vi của con người bằng gia đình khi gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và suốt đời, khi gia đình có được tính thiêng liêng trong bản năng làm cha mẹ, làm con…của tất cả mọi người
    Việc xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững là một quá trình không đơn giản mà là một sự khẳng định giá trị của nhiều thành viên, của những trụ cột gia đình với hàng lọat các yêu cầu có tính nguyên tắc, trong đó, các yếu tố tâm lý-giáo dục có vai trò không nhỏ. Thông thường, gia đình hạnh phúc luôn thể hiện được tính bền vững của nó, tuy vậy xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững vẫn có những yếu tố tác động qua lại cần chú ý. Trong quá trình phát triển, gia đình luôn chịu sự tác động, ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự hạnh phúc hay nguy cơ tan vỡ của các gia đình có thể bắt đầu từ nhiều nguyên nhân bên trong và bên ngòai gia đình. Các nguyên nhân bên ngòai có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển bền vững của các gia đình vì xã hội đang không ngừng phát triển và có những biến đổi nhanh chóng trên các bình diện kinh tế-xã hội-văn hóa…, trong đó có những nhân tố lành mạnh và không lành mạnh có ảnh hưởng lớn đến gia đình.

Bản in