Lễ bổ nhiệm nhân sự Trưởng, Phó Trưởng khoa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 04/10/2021
Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2021, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng và Phó Trường khoa.

   Chủ trì lễ PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát -Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; cùng đồng chí trong Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Cán bộ.

   Trao quyết định và bổ nhiệm TS. Lê Thị Hồng Hà - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở giữ chức vụ Trưởng Khoa Lý luận cơ sở; TS. Thạch Kim Hiếu- Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; ThS. Nguyễn Thị Hà - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát – Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
phát biểu giao nhiệm vụ

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao quyết định và tặng hoa cho TS. Lê Thị Hồng Hà

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao quyết định và tặng hoa cho TS. Thạch Kim Hiếu và ThS. Nguyễn Thị Hà

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát và PGS.TS. Nguyễn Văn Y, chụp hình lưu niệm với quý Thầy Cô được bổ nhiệm

Tin, ảnh: N.Thảo 

.

Bản in