Kỷ niệm 185 năm ngày sinh PH. ĂNGGHEN

Cập nhật ngày: 01/10/2020
Ngày 25/11/2005,Trường Cán bộ TPHCM tổ chức Tọa đàm khoa học kỷ niệm 185 năm ngày sinh Ph. Ăngghen. Các đồng chí: Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban TT-VH Thành ủy TPHCM; Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên TƯ Đảng cùng gần 50 nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ lão thành đến tham dự.

Hoạt động kỷ niệm 185 ngày sinh Ph.Ăngghen

Hơn 20 ý kiến phát biểu tại Tọa đàm nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những giá trị thời đại của tư tưởng Mác - Ăngghen đối với sự phát triển lịch sử xã hội đương đại; khẳng định giá trị bền vững, tính nhân văn trong con người và sự nghiệp của Ph. Ăngghen đang được hiện thực hóa trong cuộc sống và công cuộc đổi mới ở nước ta. Đặc biệt là những giá trị to lớn, sâu sắc của phép biện chứng duy vật. Tọa đàm cũng nêu bật học thuyết Mác - Ăngghen tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Đồng thời chỉ ra những sai trái trong luận điểm của các thế lực thù địch, cơ hội muốn phủ nhận giá trị học thuyết Mác - Ăngghen...

 

Bản in