Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hình thức trực tuyến nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên chính quy

Cập nhật ngày: 28/08/2021
Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2021, Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên chính quy Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” do sinh viên Nguyễn Văn Việt – Lớp K2B Chính trị học, Chủ nhiệm đề tài và sinh viên Nguyễn Thị Thanh Ngân – Lớp K2C Chính trị học, thành viên tham gia.

Tham dự buổi bảo vệ:

1. Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hà – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Chủ tịch Hội đồng;

2. Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân – Phó Trưởng Khoa, Thành viên Hội đồng, phản biện 1;

3. Tiến sĩ Công Thị Phương Nga – Phó Trưởng Khoa, Thành viên Hội đồng, phản biện 2;

4. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Liên – Giảng viên Khoa, Thành viên Hội đồng, Uỷ viên;

5. Thạc sĩ Đỗ Thanh Giang – Giảng viên Khoa, Uỷ viên, Thư ký Hội đồng.

Buổi bảo vệ có tham dự của Thầy cô Khoa Lý luận cơ sở và sinh viên chuyên ngành Chính trị học các khóa K02, K03.

Báo cáo về nghiên cứu đề tài đã nêu lên được tính cấp thiết, mục đích, nhiệm vụ cũng như đánh giá được thực trạng vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên chính quy Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác của đoàn thanh niên trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chính quy của Học viện Cán bộ hiện nay.

Hội đồng nhận xét, đánh giá khách quan và khoa học về kết quả thực hiện đề tài. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của nhóm tác giả nghiên cứu; qua đó, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và có những góp ý để nhóm tác giả tiếp tục bổ sung và hoàn thiện đề tài để làm tài liệu tham khảo có giá trị.

Buổi bảo vệ đề tài được tổ chức nghiêm túc và hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả được Hội đồng đồng nhất trí thông qua và đạt kết quả Khá.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Tin, ảnh: Võ Nguyễn Anh Thi

Bản in
Các bài viết khác