Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 17 năm 2022

Cập nhật ngày: 05/10/2022
Nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, sáng ngày 04 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 17 năm 2022.

   Tham dư Lễ khai giảng, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố; về phía Bộ Tư lệnh Thành phố có Thượng tá Huỳnh Tấn Lập - Trưởng Ban Dân quân tự vệ; về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố có đồng chí Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban; về phía Học viện Cán bộ có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, ThS. Phạm Văn Điện - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; cùng giảng viên tham gia giảng dạy và toàn thể học viên tham gia lớp học. Lớp học 04 ngày, từ ngày 04/10/2022 tại Học viện Cán bộ Thành phố.

   Sau Lễ khai giảng, lớp học chuyên đề “Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo” do TS. Nguyễn Hoài Nam - giảng viên trường Đại học An ninh nhân dân trình bày.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Đồng chí Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu tại Lễ khai giảng

TS. Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Phạm Văn Điện - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ phổ biến quy chế của lớp học

TS. Nguyễn Hoài Nam - giảng viên trường Đại học An ninh nhân dân trình bày chuyên đề đầu tiên

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực, Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác