Hội thi "Bàn tay vàng" - soạn thảo văn bản HFIC năm 2022

Cập nhật ngày: 03/10/2022
Nhân dịp chào mừng thành công Đại hội Đoàn Công ty lần thứ III, tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ