Hội thảo khoa học: Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Sáng ngày 11/3/2013 Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992”. Hội thảo đã quy tụ được rất nhiều bài viết của các nhà khoa học.
Tham dự Hội thảo có PGS.TS Trương Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà khoa học cùng toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên của Trường.
Mục đích của cuộc Hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại Hội thảo các nhà khoa học trình bày các góp ý cho Hiến pháp. 
Các bài tham luận đã tập trung vào những chủ đề chính sau:
1) Tính tất yếu khách quan của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cùng những mục đích yêu cầu đặt ra cho việc lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp lần này.
2) Về vai trò, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 
3) Những quy định về quyền con người và quyền công dân và làm thế nào để tôn trọng, bảo vệ, phát huy ở mức cao nhất các quyền của người dân trong đời sống.
4) Vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát và phản biện xã hội.
5) Những quy định về chế độ kinh tế, các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
6) Những góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ góc nhìn ngôn ngữ học văn bản.
7) Vấn đề bảo vệ Hiến pháp và Hội đồng Bảo Hiến...
Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Bản in
Các bài viết khác