Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Cập nhật ngày: 23/12/2021
Lúc 8 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” bằng hình thức trực tuyến.

   Điểm cầu chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS, Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng.

  Điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ và đại diện lãnh đạo phòng Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

  Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung về:

  Thứ nhất, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt kịp thời, sâu sắc Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; đề cao vai trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

  Thứ hai, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong việc đào tạo, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách; chú trọng thành phần ban biên soạn; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

  Thứ ba, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị các ấn phẩm lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng.

  Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Sơn giới thiệu một số công trình tiêu biểu như: sách “Mặt trận Dân tộc Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”; công trình “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1975 - 2015), sách “Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - 90 năm dưới cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”,… và nhiều sách khác. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 21/22 quận, huyện, 282/312 phường, xã, thị trấn đã biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng giai đoạn 1930 - 1975 và giai đoạn 1975 đến nay. Các đơn vị mặt trận, đoàn thể, các ngành cấp Thành phố đã biên soạn và xuất bản 54 ấn phẩm lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng, kỷ yếu và các chuyên đề lịch sử khác của địa phương, đơn vị.

Hội nghị kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in