Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 10/12/2021
Lúc 14 giờ, ngày 09 tháng 12 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Bùi Hồng Quân làm Chủ nhiệm và Thầy Cô cộng tác viên cùng tham gia được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

   Hội đồng có PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; phản biện có TS. Trần Thế Lưu – Nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Văn Y – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố; ủy viên có PGS.TS. Đinh Ngọc Giang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Phạm Ngọc Lợi - Học viện Cán bộ Thành phố, TS. Lê Thị Trúc Anh - Học viện Cán bộ Thành phố; TS. Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên kiêm thư ký.

   TS. Bùi Hồng Quân đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân và hiệu quả của công tác tiếp công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Chủ tịch và các thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Hội đồng đã thông qua đề tài với kết quả đạt 88/100 điểm.

   Hội đồng kết thúc lúc 16h15 cùng ngày.

Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Các thành viên trong Hội đồng nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài

Các thành viên trong Hội đồng chụp hình lưu niệm tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác