Học viện Cán bộ tổ chức tập huấn khai thác tài nguyên thông tin thư việncho sinh viên năm học 2021 - 2022

Cập nhật ngày: 19/10/2021
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ HVCB ngày 21 tháng 05 của Giám đốc Học viên Cán bộ về việc triển khai kế hoạch khai thác tài nguyên thông tin thư viện liên kết giữa Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Thư viện Trung tâm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn Hướng dẫn sử dụng, khai thác tài nguyên thông tin thư viện cho toàn thể sinh viên Khóa 3 và Khóa 4. Chương trình tập huấn kéo dài từ ngày 11 tháng10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 với sự tham gia của gần 1000 sinh viên Học viện.

   Nội dung báo cáo giới thiệu tổng quan về: Thư viện Trung tâm và hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; chính sách phục vụ độc giả dành riêng cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu điện tử; tài liệu bản in; sử dụng cổng tra cứu tập trung… các loại tài nguyên hiện có tại Thư viện Trung tâm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của viên chức, học viên, sinh viên Học viện Cán bộ. Đặc biệt, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 các em sinh viên thực hiện hoạt động học tập bằng hình thức trực tuyến, thì việc khai thác tài nguyên thông tin số rất kịp thời và bổ ích, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, bổ sung tài liệu phục vụ học tập.

Sinh viên tham gia lớp tập huấn khai thác thông tin

Cô Lê Thị Huyền Trân - Trưởng Thư viện Kí túc xá B hướng dẫn tra cứu và sử dụng nguồn tài liệu Thư viện Trung tâm

Tin, ảnh: Võ Thị Thúy Hằng

.

Bản in