Học viện Cán bộ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 16/09/2021
Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Bùi Hồng Quân làm Chủ nhiệm và Thầy Cô cộng tác viên cùng tham gia.

   Tham dự có TS. Trần Thế Lưu -Nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng; TS. Hồ Thị Song Quỳnh -Học viện Chính trị Khu vực II, phản biện 1; đồng chí Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh; phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Văn Y- Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên; TS. Trần Tuấn Duy-Trưởng Khoa Luật, Ủy viên kiêm thư ký.

   TS. Bùi Hồng Quân đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân và hiệu quả của công tác tiếp công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Chủ tịch và các thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Hội đồng có ý kiến nhận xét, góp ý khoa học, sâu sát, giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài và có những định hướng gợi mở tiếp theo.

   Hội đồng kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.


TS. Trần Thế Lưu - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc


Các thành viên trong Hội đồng nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài

Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in
Các bài viết khác