Học viện Cán bộ tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa 7

Cập nhật ngày: 10/10/2022
Ngày 08 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa 7 nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho các bạn sinh viên khi mới nhập học bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của sinh viên; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với sinh viên; các quy chế, quy định về đào tạo; giáo dục chính trị và công tác sinh viên; công tác Đoàn, Hội; chính sách khen thưởng, kỷ luật; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; ứng xử văn hóa trên mạng xã hội; hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động cộng đồng, hoạt động công tác xã hội… của Học viện.

Chương trình bao gồm các hoạt động sau:

   - Phổ biến quy chế về công tác sinh viên;

   - Tập huấn sử dụng thư viện điện tử thông minh;

   - Giới thiệu và phổ biến về hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện và các CLB, đội, nhóm của sinh viên tại Học viện;

   - Phổ biến quy chế về thu học phí, giải đáp các thắc mắc của tân sinh viên về học phí;

   - Phổ biến quy chế đào tạo đại học, quy chế học song ngành dành cho sinh viên chính quy tại Học viện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tại Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa giúp tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinhviên, từ đó giúp tân sinh viên xác định rõ mục tiêu học tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt nhất.

Một số hình ảnh tại Chương trình sinh hoạt công dân:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in