Học Viện cán bộ Thành phố tổ chức trực tuyến Tập huấn hướng dẫn sử dụng khai thác tài nguyên thông tin thư viện

Cập nhật ngày: 08/09/2021
Thực hiện kế hoạch số 30-KH/ HVCB ngày 21 tháng 05 của Giám đốc Học viên Cán bộ về việc triển khai kế hoạch khai thác tài nguyên thông tin thư viện liên kết giữa Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Thư viện Trung tâm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 07 tháng 9 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng khai thác tài nguyên thông tin thư viện cho toàn thể viên chức Học viện Cán bộ.

   Tham dự Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có ThS. Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc Thư viện Trung tâm; ThS. Đỗ Hoàng Triều - Phó Giám đốc Thư viện Trung tâm và 02 báo cáo viên: Cô Ninh Thị Kim Duyên - Trưởng phòng phục vụ độc giả, Cô Lê Thị Huyền Trân - Trưởng Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu và 80 viên chức của Học viện Cán bộ.

   Nội dung báo cáo giới thiệu tổng quan về Thư viện Trung tâm và Hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chính sách phục vụ độc giả dành riêng cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu điện tử; tài liệu bản in; sử dụng cổng tra cứu tập trung… các loại tài nguyên hiện có tại Thư viện Trung tâm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của viên chức, học viên, sinh viên Học viện Cán bộ.

   Khóa Tập huấn được tổ chức thành 02 đợt trong 02 ngày 07/9 và ngày 14/9/2021.


Tập huấn hướng dẫn sử dụng khai thác tài nguyên thông tin thư viện được tổ chức bằng hình thức trực tuyến


Cô Lê Thị Huyền Trân - Trưởng Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B giới thiệu tổng quan về Thư viện Trung tâm
và Hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


Cô Ninh Thị Kim Duyên - Trưởng phòng phục vụ độc giả hướng dẫn tra cứu và sử dụng nguồn tài liệu Thư viện Trung tâm

Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in
Các bài viết khác