Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức lớp Bồi dưỡng "Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và thực hành viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế"

Cập nhật ngày: 19/07/2022
Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và thực hành viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho viên chức của Học viện Cán bộ.

   Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; ThS. Bùi Lam Giang - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, Học viện Cán bộ; TS. Bùi Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu, Học viện Cán bộ; PGS.TS. Dương Minh Quang - Phó Trưởng Khoa Giáo dục học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là báo cáo viên của lớp; ThS. Nguyễn Thanh Vương - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; cùng 50 học viện là viên chức Học viện Cán bộ.

   Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh việc nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Học viện Cán bộ bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, được cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, tiêu chí trong Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, trong thời gian qua, Học viện Cán bộ rất quan tâm đến việc khuyến khích, tạo điều kiện và động lực để viên chức của Học viện Cán bộ tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế.

   Sau lễ Khai giảng, lớp học chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội định hướng công bố quốc tế” do PGS.TS. Dương Minh Quang - Phó Trưởng Khoa Giáo dục học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Toàn cảnh lễ khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Văn Y tặng hoa PGS.TS. Dương Minh Quang

Học viên của lớp chụp hình lưu niệm với các lãnh đạo

PGS.TS. Dương Minh Quang trình bày chuyên đề

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác