Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thời sự 6 tháng đầu năm 2022, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW

Cập nhật ngày: 31/05/2022
Thực hiện Kế hoạch số 80 ngày 21/4/2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

   Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thời sự 6 tháng đầu năm 2022; triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Học viện Cán bộ. Báo cáo viên của Hội nghị là đồng chí Lâm Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

   Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Học viện Cán bộ.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lâm Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại Hội nghị

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in