Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

Cập nhật ngày: 08/11/2021
Lúc 8 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tuyến.

   Tham dự có PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các vụ, viện, khoa, phòng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 40 viên chức thuộc các phòng, khoa, trung tâm tham dự.

   Lớp học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 08/11 đến 14/11/2021.

   Sau lễ Khai giảng, lớp học chuyên đề: “Định hướng nghiên cứu và kỹ năng xây dựng đề xuất nghiên cứu, xây dựng báo cáo nghiên cứu khoa học” do PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày.

PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu Khai giảng

Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

PGS.TS. Lê Văn Lợi trình bày chuyên đề đầu tiên

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in