Học viện Cán bộ Thành phố - Khoa Xây Dựng Đảng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 22/10/2021
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, Khoa Xây Dựng Đảng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Ý thức của sinh viên về giữ gìn vệ sinh môi trường trong Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Lê Nguyễn Thảo My (Lớp K3- CTXH) làm chủ nhiệm đề tài cùng sinh viên Nguyễn Thị Hà (Lớp K2B- CTXH) . Thực hiện dưới sự cố vấn khoa học ThS. Đỗ Thị Liên (Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng).

   Tham dự có PGS. TS Đinh Phương Duy – Chủ tịch hội đồng; TS. Bùi Hồng Quân - Phản biện 1; ThS. Thạch Kim Hiếu - Phản biện 2; ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang - Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Phương Mai - Ủy viên kiêm Thư ký.

   Sinh viên Lê Nguyễn Thảo My đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng với định tính như: điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm…để khảo sát thực trạng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của sinh viên Học viện Cán bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường giữa các ngành học và khóa học nhưng lại có sự khác biệt giữa nhận thức và hành vi giữ gìn vệ sinh môi trường ở cá nhân sinh viên. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của sinh viên Học viện.

   Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Đề tài được đánh giá ở mức khá với 78,2 điểm. Hội đồng có ý kiến nhận xét, góp ý khoa học, sâu sát, giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài và có những định hướng gợi mở tiếp theo.

Buổi nghiệm thu đề tài được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: Quỳnh Như

.

Bản in