Học viện Cán bộ Thành phố chào cờ và sinh hoạt tháng 01 năm 2023

Cập nhật ngày: 09/01/2023
Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào cờ và sinh hoạt tháng 01/2023. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì, triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2023.


PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện triển khai kế hoạch hoạt động tháng 01/2023

Trong buổi sinh hoạt sáng nay, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn chúc mừng các công đoàn viên có ngày sinh nhật trong tháng 01.


PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng viên chức Học viện có ngày sinh nhật trong tháng 01

Ban Giám đốc Học viện đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Truyền Thống - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, đồng chí Nguyễn Trần Như Khuê - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong tháng vừa qua.


PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Truyền Thống - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, đồng chí Nguyễn Trần Như Khuê - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Cũng trong buổi sinh hoạt cơ quan, Ban Giám đốc đã trao cờ thi đua năm học 2021 – 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu.


Ban Giám đốc trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

Sáng nay, Học viện cũng đã thông tin về nhân sự, theo nguyện vọng cá nhân, TS. Lê Thị Trúc Anh - Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực chuyển sang làm giảng viên Khoa Xây dựng Đảng; ThS. Diệp Thế Dân - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ chuyển sang làm chuyên viên Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ.


PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa tri ân TS. Lê Thị Trúc Anh và ThS. Diệp Thế Dân

Ngoài ra, TS. Bùi Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu thay mặt Đoàn công tác báo cáo kết quả Chuyến công tác tại nước CHDCND Lào trong tháng 12/2022.  </