Học viện Cán bộ - Khoa Xây Dựng Đảng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 21/10/2021
Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2021, Khoa Xây Dựng Đảng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nhu cầu tư vấn công tác xã hội học đường của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố” do sinh viên Lâm Thị Ngọc Thảo làm chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên tham gia sinh viên Nguyễn Thị Mai và sinh viên Võ Nguyễn Đình Huy cùng học (Lớp K2C- CTXH, Khoa Xây Dựng Đảng). Đề tài được thực hiện dưới sự cố vấn khoa học của ThS. Cao Văn Thống (Giảng viên Khoa Xây Dựng Đảng).

   Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Đinh Phương Duy - Ủy viên, phản biện 1; ThS. Đinh Văn Chí - Ủy viên, phản biện 2; ThS. Tống Thị Hương - Ủy viên; ThS. Đỗ Thị Liên - Ủy viên kiêm Thư ký.

   Sinh viên Lâm Thị Ngọc Thảo đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Đề tài khảo sát được những khó khăn của sinh viên trong học tập, mối quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình… và cách thức sinh viên giải quyết các khó khăn. Từ đó chỉ ra nhu cầu tư vấn công tác xã hội học đường (khảo sát với 69,7% cho rằng cần thiết và rất cần thiết). Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và nhu cầu, nhóm tác giả cũng đề xuất xây dựng mô hình tư vấn công tác xã hội học đường tại Học viện Cán bộ thành phố.

   Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Đề tài được đánh giá ở mức khá với 78,2 điểm. Hội đồng có ý kiến nhận xét, góp ý khoa học, sâu sát, giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài và có những định hướng gợi mở tiếp theo.

   Hình ảnh trong buổi làm việc:

Tin, ảnh: Đỗ Thị Liên

.

Bản in