Học viện Cán bộ được trao tặng Bằng khen "Xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2022"

Cập nhật ngày: 12/01/2023
Sáng 11/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các trường chính trị cấp tỉnh, trường bồi dưỡng của các bộ ngành; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đại diện Học viện Cán bộ Thành phố có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 được trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh, công tác trường chính trị là nhiệm vụ quan trọng mà Trung ương Đảng giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất và năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Kết quả nổi bật trong công tác trường chính trị năm 2022 là triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động thúc đẩy xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Theo đó, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW. Nghị quyết được triển khai tới 63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Triển khai Nghị quyết này, Học viện Cán bộ Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1247-KH/HVCTQG và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022-2025 nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy các trường chính trị sớm đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW.

Tại Hội nghị, đại diện các trường chính trị, trường bộ, ngành đã nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Đề án, lộ trình thực hiện trường chính trị chuẩn. 

Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao cờ thi đua cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng Bằng khen “Xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2022”.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ đại diện Học viện Cán bộ (thứ tư, từ trái sang) nhận bằng khen “Xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2022”

Tin: Thanh Tiên

(thêm nguồn từ HVCTQGHCM)

Ảnh: HVCTQGHCM

Bản in