Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 14

23/05/2022
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 14 năm 2022.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

22/05/2022
Lúc 16 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường A, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng, trao chứng chỉ cho học viên 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 30, 31 và 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 84 và 85.

Học viện Cán bộ Thành phố Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H835

19/05/2022
Lúc 16 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận 10 tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học H835, được diễn ra tại Trung tâm Chính trị Quận 10.

Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/04/2022
Lúc 8 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

24/04/2022
Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2022, lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (lớp thứ năm, năm 2021) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/04/2022
Lúc 13 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 11, 12

19/03/2022
Lúc 18 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 11 và khóa 12 bằng hình thức trực tuyến dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế Thành phố quản lý.

Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 91

17/03/2022
Lúc 18 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 91 bằng hình thức trực tuyến. Lớp học dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế Thành phố quản lý.