Đoàn Nguyễn Thùy Trang

Cập nhật ngày: 01/11/2021


TS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang
Phó Trưởng phòng kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Email: d.nttrang@hcmca.edu.vn

Các công trình NCKH đã công bố
1. Bài viết: “Nhà cách mạng Trần Bạch Đằng với công cuộc đổi mới”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp thành phố “Đồng chí Trần Bạch Đằng, người Cộng sản kiên trung” (TP.HCM, 7/2016).
2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - động lực mới của Thành phố. Tạp chí Phát triển nhân lực số 02(53), 2017.
3. Tìm hiểu chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05(58), 2018.
4. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài khoa học cấp thành phố (2018).
5. Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (2018-2019).
6. “Trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX với vấn đề quốc học, quốc văn”. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM (2018).
7. “Vấn đề quốc văn trong nền giáo dục Pháp – Việt ở Việt Nam đầu thế kỷ XX”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục Pháp – Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX”, Nhà xuất bản Đại học Huế (2021).

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018, 2019.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM năm 2005, 2017, 2019.
- Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam năm 2005, 2018.

Bản in