ĐOÀN HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và sáng tạo trong việc triển khai, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đến đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, đồng thời tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, sáng ngày 26/4/2018 tại hội trường A1.5, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị có sự tham dự đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Học viện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành của 29 chi đoàn trực thuộc.
   Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Thảo đã báo cáo các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cùng các chủ trương, định hướng mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2017 – 2022.
   Thiết thực hưởng ứng “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Đoàn Học viện đã thực hiện đánh giá kết quả học tập bằng điện thoại thông minh với ứng dụng (app) TungTung. Đây là app điện thoại do sinh viên thiết kế được Thành Đoàn thí điểm tổ chức làm các bài thu hoạch tại các kỳ hội nghị với ưu điểm tiết kiệm thời gian, kinh phí và thể hiện tinh thần hội nhập của tuổi trẻ. 
Tin bài: Ngọc Hương, Ảnh: Hữu Ngợi
Bản in
Các bài viết khác