Đinh Thị Trang

Cập nhật ngày: 28/02/2022

ThS. Đinh Thị Trang

GIẢNG VIÊN

Email: d.ttrang@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết cho hội thảo
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, (2021), Hội thảo cấp Học viện:
Hoạt động tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn.
2. Khơi nguồn cảm hứng từ sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 110 năm, (2021), Hội thảo Kiên Giang: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Bản in