Đinh Phương Duy

Cập nhật ngày: 04/11/2021


PGS.TS. Đinh Phương Duy
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: d.pduy@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên Trường cán bộ TP Hồ Chí Minh, (2001), Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở
2. Hình thành nếp sống thị dân ở TP Hồ Chí Minh, (2014), Chủ nhiệm đề tài cấp Thành phố
3. Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn TP Hồ Chí Minh, (2016), Chủ nhiệm đề tài cấp Thành phố
4. Hình thành niềm tin, nhân tố quan trọng để truyền thông đạt kết quả cao, (2014), Hội thảo KH cấp Thành phố 2014/ TP Hồ Chí Minh
5. Xây dựng văn hóa lãnh đạo ở cơ sở, (2014), Tạp chí Văn hóa và nguồn lực ĐH Văn Hóa TP HCM 2014
6. Tính cách người Nam bộ, Một yếu tố văn hóa cần lưu ý trong tổ chức du lịch., (2015), Hội thảo KH Quốc tế/ TP Hồ Chí Minh
7. Hình thành động cơ học tập cho học sinh từ môi trường thân thiện., (2015), Hội thảo KH QG/ TP Hồ Chí Minh
8. Hình thành hành vi giao thông văn minh ở đô thị, (2015), . Hội thảo khoa học Quốc gia 2015/ TP Hồ Chí Minh
9. Chân dung Sinh viên ngày nay., (2015), Hội thảo KH QG Hà Nội 2015
10. Chân dung Sinh viên ngày nay, (2015), Hôị thảo KH cấp Quốc gia 2015/Hà Nội
11. Thay đổi các hành vi lệch chuẫn từ các tác động giáo dục nhằm tạo môi trường đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục vả Đào tạo…, (2016), Hội thảo KH cấp Quốc gia 2016/ Hà Nội
12. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh,, (2019), Thông tin Trường Chính trị-HVCTQG HCM 8/2019
13. Khơi dậy khát vọng và đam mê tuổi trẻ. , (2019), Tập san kỹ niệm 105 ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Trường Đoàn Lý tự Trọng, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Tháng 10/2019
14. Làm công tác dân vận theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tập san 70 năm Bài báo Dân vận của Bác Hồ, , (2019), Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tháng 8/2019
15. Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh phát huy ưu thế và truyền thống đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. , (2019), Hội thảo KH Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh. Tháng 12/2019
16. Ứng dụng ISO ở Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh, Tháng 8/2019, (2019), Hội thảo KH Trường chính trị chuẩn, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa
17. Truyền thống và công nghệ tết, (2020), Website Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tháng 1/2020
18. Hình thành giá trị đạo đức trong đào tạo nguồn lãnh đạo trẻ. , (2020), Hội thảo KH Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Tháng 2/2020
19. Nâng cao ý thức để hình thành hành vi giao thông văn minh , (2020), Tạp chí Phát triển nhân lực , số 2/2020
20. Đào tạo cán bộ lãnh đạo từ quan điểm và phong cách Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo KH Tỉnh ủy Bến tre. Tháng 4/2020
21. Khơi dậy sức mạnh của cộng đồng để kết nối và phát triển. , (2020), Tọa đàm UBMTTQ VN TP Hồ Chí Minh, Tháng 5/2020
22. Công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh. , (2020), Hội thảo KH Học viện Chính trị KV2. Tháng 6/2020
23. Xã hội hóa giáo dục lý luận chính trị, (2020), Hội thảo KH Tỉnh ủy Kiên Giang, tháng 9/2020
24. Hình thành “Tạp chi Khoa học phổ thông” như thế nào, (2020), Hội thảo KH Liên hiệp các Hội KHKT TP Hồ Chí Minh, 7/2020
25. " Hình thành hành vi đạo đức cho Đảng viên" đăng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 7/2020, (2020), Tạp chí Sổ tay Xạy dựng Đảng
26. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , (2020), Hội thảo KH “Đảnb bộ TP Hồ Chi1Minh quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Thành ủy TP Hồ Chí Minh 2020
27. "Phát triển nguồn nhân lực cho Giáo dục và đào tạo ở TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh CMCN 4.0", (2021), Hội thảo KH cấp Thành phố Viện NCPT TP HCM
28. Phát huy tính chuyên nghiệp của nghề CTXH ở TP Hồ Chí Minh, (2021), Học viện cán bộ TP Hồ Chi1Minh, 2021
29. Hiệu quả từ kỹ năn tiếp công dân, (2021), Hội thải KH cấp Bộ “Hoạt động tiếp công dân-Từ lý luận đến thực tiễn. TP HCM 2021
30. Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi hiện nay" , (2021), Hội thảo KH Quốc gia-Bộ LĐTB-XH 2021
31. Đổi mới Quản lý giáo dục ở TP Hồ Chí Minh từ hệ thống giáo dục mở, (2021), Hội thảo KH Quốc gia - UBND TP Hồ Chí Minh 2021

Thành tích đã đạt được
   Danh hiệu chiến sĩ thi đua hằng năm và các danh hiệu khen thưởng cấp Thành phố, cấp Trung ương.

Bản in