Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố quản lý (đối tượng 4)

06/03/2023
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 06 tháng 3 năm 2023, tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp quản lý.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng 07 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

26/02/2023
Chiều ngày 25 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 07 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học gồm lớp: H.793 (Quận 1), H.794 (Quận 1), H.857 (Quận 5), H.858 (Quận 5), H.866 (Quận 1), H.870 (Quận 5) và H.891 (ĐHQG).

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các cán bộ thuộc đối tượng 4 của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố

14/02/2023
Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, sáng ngày 14 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Cán bộ tổ chức lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 dành cho các cán bộ thuộc đối tượng 4 là các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí trưởng, phó phòng; trưởng, phó các đơn vị thuộc sở, ban, ngành thuộc Đảng bộ Khối.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng 06 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

14/02/2023
Chiều ngày 13 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 06 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học gồm lớp: TC.197 (Sở Nội vụ), TC.203 (Sở Nội vụ), H.837 (Bình Chánh), H.852 (Thủ Đức), H.853 (Thủ Đức) và H.862 (Quận 12).

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên khoá III hệ Đại học chính quy (đợt 2) và khoá II hệ vừa làm vừa học

12/01/2023
Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa III, niên khóa 2018 - 2022 (đợt 2) và sinh viên Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý nhà nước, ngành Luật khoá II, niên khoá 2018 - 2022. Đợt này, Học viện trao bằng cử nhân cho 101 sinh viên hệ vừa làm vừa học khóa II; 33 sinh viên đại học hệ chính quy khóa III, trong đó có 09 sinh viên ngành Luật, 07 sinh viên ngành Công tác xã hội, 10 sinh viên ngành Quản lý nhà nước.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng 11 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

26/12/2022
Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 11 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học gồm lớp: TC.193 (Sở Nội vụ), TC.204 (Sở Nội vụ), TC.206 (Sở Nội vụ), TC.207 (Sở Nội vụ), H.827 (Quận 12), H.828 (Quận 12), H.841 (Bình Tân), H.842 (Bình Tân), H.844 (Bình Tân), H.878 (Nhà Bè), H.879 (Nhà Bè).

Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị H.925, H.926 hệ không tập trung, niên khóa 2022 - 2024

10/12/2022
Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, ký hiệu H.925, H.926 hệ không tập trung, niên khóa 2022 - 2024. Đây là các lớp Trung cấp Lý luận chính trị được đào tạo theo nội dung chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 101, 106, ngạch chuyên viên chính khóa 38 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21, 22, 23 năm 2022

09/12/2022
Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 101 & 106, ngạch chuyên viên chính khóa 38 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21, 22 & 23 năm 2022.