Danh sách hội thảo và tọa đàm khoa học năm 2019

Cập nhật ngày: 29/12/2021

1. Vai trò nữ trí thức TP.HCM trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế
Học viện Cán bộ liên kết Hội nữ trí thức thành phố

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM và Thủ đô Viêng Chăn
Học viện Cán bộ liên kết Trường Chính trị Hành chính thủ đô Viêng Chăn

3. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ
Học viện Cán bộ liên kết với trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

4. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Cán bộ liên kết với trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

5. TP.HCM trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN cơ hội và thách thức
Học viện Cán bộ liên kết với Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

6. Mô hình Bí thư cấp Ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp – Từ lý luận đến thực tiễn
Học viện Cán bộ liên kết Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

7. Trao đổi, kết nối việc làm cho sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM
Học viện Cán bộ

8. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở vùng Nam bộ hiện nay
Học viện Cán bộ liên kết với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

9. Vai trò của TP.HCM trong phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Học viện Cán bộ liên kết Học viện Chính trị Khu vực II

Bản in