Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2019

Cập nhật ngày: 20/06/2021

 

1. Xây dựng tính tích cực chính trị cho sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

2. Công tác phát triển đảng viên là người Hoa tại Đảng bộ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Cao Lâm

 

3. Hoạt động của phòng Công tác xã hội tại bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện nhân dân Gia Định và Bệnh viện Quận Bình Thạnh)

Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Khắc Hưng

 

4. Chất lượng học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên hệ chính quy tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hà

 

5. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong sinh viên tại Học viện Cán bộ TP.HCM (Nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ Pháp luật HCA)

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Nam Trung

 

6. Giải pháp hạn chế thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM khi áp dụng hiệp ước vốn Basel II 

Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thị Minh Châu

 

7. Sự hài lòng của viên chức, người lao động với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà

 

8. Khung năng lực của cán bộ quản lý cấp phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: TS. Bùi Hồng Quân

 

9. Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Bưởi

 

10. Hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến nay

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Nhứt