Đại hội chi bộ Sinh viên 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 30/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 29 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Sinh viên 3 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Bí thư Chi bộ Sinh viên 3; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Sinh viên 3.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Hải Hà – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Bí thư chi bộ Sinh viên 3 đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ, thảo luận đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên Chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp ủy viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Trần Hải Hà - Bí thư chi bộ Sinh viên 3 phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thảo - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ vừa qua và Chương trình hành động của Chi ủy, Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thảo - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Chi bộ Sinh viên 3 bám sát Văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng, thực hiện các chương trình hành động cho phù hợp; xác định rõ đặc thù của Chi bộ với phần lớn đảng viên là sinh viên nên nhiệm vụ chính trị là tập trung việc học, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động tình nguyện, công tác xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên đối với quần chúng; tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tư tưởng của các đảng viên; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với ngành Chính trị học; có kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ, thường xuyên; chú trọng công tác phát triển Đảng; là Chi bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 35; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ; quyết tâm cùng chung sức đồng lòng thực hiện tốt các chương trình hành động để góp phần thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Trần Hải Hà – giảng viên khoa Lý luận cơ sở đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Sinh viên 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ Sinh viên 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in