Đại hội chi bộ Khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 02/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 01 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đây là Chi bộ được chọn tổ chức đại hội điểm theo Kế hoạch của Đảng uỷ Học viện.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện cấp uỷ chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Khoa Xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thị Hà Vân – Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng đề nghị đảng viên chi bộ phát huy tính Đảng, tập trung trí tuệ thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp uỷ viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Trần Thị Hà Vân – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện yêu cầu Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng bám sát vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng thực hiện các chương trình hành động cho phù hợp; chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức kế thừa; sớm kiện toàn văn kiện và quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy, lãnh đạo khoa và đảng viên, quần chúng trong khoa.

   Đại hội đã tiến hành bầu chức danh: Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Trần Thị Hà Vân - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, đồng chí Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Trần Thị Hà Vân đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Thạch Kim Hiếu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025 chụp hình cùng Ban Giám đốc Học viện

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác