B111
23/09/2020
UBND Quận Bình Thạnh
đ
Công văn
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
AAAAA 15/09/2020 A Thành ủy
A011 14/09/2020 ABC HĐND Thành phố
879/QĐ-HVCB 19/06/2020 Quyết định số 879/QĐ-HVCB ngày 03 tháng 8 năm 2018 về kiện toàn Ban Biên tập trang tin điện tử của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Thành ủy
880/QĐ-HVCB 24/06/2020 Quyết định số 879/QĐ-HVCB ngày 03 tháng 8 năm 2018 về kiện toàn Ban Biên tập trang tin điện tử của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Thành ủy
540.QĐ-HVCB 19/06/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về thực tập tốt nghiệp đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ UBND Quận Bình Thạnh
541.QĐ-HVCB 25/06/2020 trích yếu Thành ủy