Bùi Đức Toàn

Cập nhật ngày: 01/11/2021


ThS. Bùi Đức Toàn
Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Đại học
Email: b.dtoan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1.Phòng chống HIV/AIDS cho công nhân xây dựng tại TPHCM (2001).
2. Nghiên cứu đánh giá nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của công nhân tại 2 nhà máy Pungkook Sài Gòn Corporation và Chí Hùng Footwear Company - 2004.
3. Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảm nghèo tại cộng đồng nông thôn tỉnh Kiên Giang theo phương pháp huy động sự tham gia của người dân (xã Giục Tượng huyện Châu Thành tỉnh Kiên giang) - 2006.
4. Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp hoàn thiện thiết chế văn hóa ở các xã ngoại thành TP Hồ Chí Minh - 2006.
5. Phát huy vai trò của công đoàn ở khu chế xuất Tân Thuận – Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - 2006.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Dự án nghiên cứu “Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh”, tài trợ bởi tổ chức ROSA – Đức (2010)
2. Nghiên cứu lượng giá chương trình can thiệp giảm hại AIDS, Ủy ban phòng chống AIDS (2008)
3. Những khác biệt trong các quan điểm về tiến hóa xã hội của A.Comte, H.Spencer và E.Durkhiem (Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ trường Đại học KHXH&NV - 2006).
4. Nghiên cứu đào tạo xã hội học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 06 (130) - 2009.
5. Bài báo Hiệu quả Dự án hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc nhìn từ kết quả khảo sát thực trạng đời sống công nhân nhập cư tại Bình Dương trên tạp chí Phát triển Nguồn nhân lực của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - 2020.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020.

Bản in