Báo cáo chuyên đề: Vận dụng thành tựu nền công nghiệp 4.0 trong thực tiễn phát triển kinh tế tri thức

Cập nhật ngày: 01/10/2020
Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2018, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Vận dụng thành tựu nền công nghiệp 4.0 trong thực tiễn phát triển kinh tế tri thức cho Thành phố Hồ Chí Minh” do ông Ngô Đắc Thuần – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hạt giống Số báo cáo.

   Dự nghe buổi báo cáo có lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động của Học viện.<